1. MÜTLƏQ istinad olunmalıdır. 
2. Materiallarımızda dəyişiklik, redaktə etmək, özbaşına satmaq olmaz.
3. Materiallardakı daxili linklər saxlanmalıdır.
4. Ayrıca icazə olmadan fotolarımızı təkrar dərc edə bilməzsiniz.

Materiallardan istifadə:

 

Bizim məqalədən qismən istifadəetdikdə, yazının bir hissəsinində verildiyi qeyd olunmalıdır. Məqaləninmahiyyəti, adı və bütövlüyü təhrif olunmamalıdır. "PressQəzetimateriallarından istifadə iznini istənilən vaxt geri götürmək hüququnu özünd əsaxlayır. "PressQəzetisaytının materiallarından elmi işlərdə istifadə edərkən, onlara istinad etməyiniz xahiş olunur.